Se alla
Anna-Starbrink-hälso-och-sjukvårds-regionråd

500 miljoner till vården – så fördelas de

Onsdag 30 mars 2022

Region Stockholms extra tillskott till akutsjukhus och närsjukvård ska förbättra tillgängligheten och kvaliteten. Nu är det klart hur merparten av pengarna fördelas mellan sjukhusen, vårdcentralerna och andra vårdområden.

– Efter pandemin behöver vården återhämtning och förstärkning. Tusentals människor behöver få på vårdbesök, operationer och behandlingar samtidigt som nya patienter med nya vårdbehov också ska få hjälp. Vi behöver fler vårdplatser på sjukhusen, vilket betyder bättre bemanning och bra arbetsvillkor. Vi behöver fortsätta förstärka vårdcentralerna, där husläkare, distriktssköterskor, psykologer och andra professioner ska kunna ta emot både uppskjutna och nya besök. Behoven finns i alla vårdområden och det vill vi adressera med denna ytterligare halva miljard, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

–­ Redan i budgeten för 2022 utökade vi sjukvårdens resurser med 2,2 miljarder, men vi hade också reserver för att kunna ta snabba beslut om nya satsningar. När fjärde vågen av pandemin slog till såg vi ett behov av sådana förstärkningar för att ge vården nya möjligheter att hantera situationen på ett bra sätt för både personal och patienter. En halv miljard tillsköts och nu kommer vi besluta hur de fördelas. Vi överväger noggrant var varje krona gör bäst nytta och 55,5 miljoner kronor återstår att fördela, berättar Anna Starbrink (L).

EN HALV MILJARD TILL VÅRDEN – SÅ FÖRDELAS DE

Akutsjukhus             250 miljoner kronor
varav                        Karolinska universitetssjukhuset 105,4 mnkr
                                 Södersjukhuset 52,2 mnkr
                                 Danderyds sjukhus 41,8 mnkr
                                 S:t Görans sjukhus 33,7 mnkr
                                 Södertälje sjukhus 14,9 mnkr
                                 S:t Eriks ögonsjukhus 1,9 mnkr

Norrtälje/KSON        13,5 mnkr*

Vårdcentraler           100 miljoner kronor

Psykiatri                   70 miljoner kronor

Logopedi                  11 miljoner kronor

Återstår                    55,5 miljoner kronor
Utredning pågår av fördelning.

(*Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) driver Norrtälje sjukhus samt övrig sjukvård inom Norrtälje kommun, liksom kommunal omsorg. KSON tilldelas en andel av denna satsning utifrån invånarantal, 2,7 procent av Stockholms läns befolkning 1 november 2021 [SCB]).

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-737 25 29, rasmus.jonlund@regionstockholm.se