Se alla

Vidarklinikens rehab-avtal förlängs inte

Bristande dokumentation och evidens i vården

Torsdag 30 juni 2016

 

Landstingets avtal med Vidarkliniken gällande rehabilitering kommer inte att förlängas. En uppföljning har visat på brister i journalföringen och följsamheten till vårdavtalet. Vårdutbudet i övrigt är dessutom mer än tillräckligt för att klara vårdbehoven.

– Evidensen i den vård som bedrivs vid Vidarkliniken har varit omdiskuterad. Vi har sett att de erbjuder goda vårdmiljöer för just rehabilitering, men vår uppföljning visar att journalföring och följsamhet till vårdavtalet brister. Dessa brister är förstås en orsak till att inte förlänga avtalet. Patienter ska kunna lita på att landstingets sjukvård är baserad på vetenskap.

Anna Starbrink (L).
Anna Starbrink (L).

Det säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L). Vidarklinikens avtal för rehabilitering gäller cancerrehabilitering, medicinsk rehabilitering, smärta och stress. Avtalet omfattar även palliativ vård.

Brister som upptäckts hos Vidarkliniken gäller dels journalföring. T ex saknas journaler för 75 procent av besöken inom öppenvården, och i slutenvården saknas journaldokumentation för utfärdade recept i 33 procent av fallen. Följsamheten till avtalet ”Rehabilitering och behandling med integrativmedicinska inslag” är dessutom låg.

– Traditionell skolmedicin utgör inte grunden för rehabiliteringen och behandlingen och patienternas huvuddiagnos avviker i hög grad från det vårdavtalet gäller, är sådant som vår granskning visar, berättar Anna Starbrink (L).

Landstinget ser allvarligt på bristerna och kommer kräva att Vidarkliniken rättar till dem under återstoden av avtalsperioden till och med mars nästa år,

– Vårt uppdrag är att se till att stockholmarna har den vård som behövs. Utbudet av rehabilitering är numera väl tillgodosett, inte minst genom våra olika vårdval på olika nivåer, från primärvårdsrehabilitering till specialiserad kirurgi- och cancerrehabilitering. Vidarklinikens avtal om rehabilitering kommer därför inte att förlängas när det löper ut 31 mars 2017, säger Anna Starbrink (L).

Vårdutbud för rehabilitering

Cancerrehabilitering/palliativ vård
Husläkaruppdraget
Vårdval (Vv) primärvårdsrehabilitering (71)
Bröstcentrum (3)
Vv Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASiH) (18 st)
Vv Specialiserad Palliativ SlutenVård (12)
Vv Planerad onkologisk rehabilitering (6)
Vv Specialiserad kirurgirehab efter vård på akutsjukhus (4)
Vv Specialiserad neurorehab efter vård på akutsjukhus (3)
Sektionen för cancerrehab, onkologiska kliniken Karolinska Solna
Centrum för cancerrehabilitering

 • Långvarig smärta och utmattningssyndrom
  Husläkaruppdraget
 • Vv primärvårdsrehabilitering (71)
 • Vv Rehab vid långvarig, ospecifik smärta, MMR1 (tilläggsuppdrag husläkaravtal)
 • Vv Rehab vid långvarig smärta och utmattningssyndrom, MMR2 (tilläggsuppdrag husläkaravtal)
 • Högspecialiserad smärtrehab, rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyds sjukhus
 • Högspecialiserad smärtrehab Akademiska sjukhuset (UAS), veckovård
 • Öppenvårdspsykiatri (vid allvarlig utmattningsdepression)
 • Övrig rehabilitering inom SLL
  Vv Primärvård, inklusive Neuroteam
 • Vv Specialiserad kirurgirehab efter vård på akutsjukhus (4)
 • Vv Specialiserad neurorehab efter vård på akutsjukhus (3)
 • Vv Planerad specialiserad neurorehab (11)
 • Högspecialiserad hjärnskaderehab rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyds sjukhus
 • Reumatologi – specialiserad rehab
 • Rehab i varmt klimat: – Reumatologi – Neurologi – Psoriasis