87 procent av patienter som legat inne på Stockholms sjukhus har ett positivt helhetsintryck. 89 procent av patienter som gjort öppenvårdsbesök är också överlag positiva. Det visar den nya nationella patientenkäten, med totalt 29 000 svarande patienter. Ett högt förtroende är viktigt för jämlik vård och hälsa, menar hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

Vård2– Förtroendet för vården i Stockholms län är generellt högt och det bekräftas av de främsta experterna – patienterna i vården. Det är viktigt för en jämlik vård att patienter och invånare litar på vården både på och utanför sjukhusen, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

– Hela hälso- och sjukvården i Stockholms län genomgår nu en stor ombyggnad och modernisering – både fysiskt med nya hus och fräscha vårdmiljöer, organisatoriskt, och sett till vårdens innehåll. Patientenkäterna ger oss viktig hjälp i att fortsätta utveckla en modern vård. Generellt får öppenvården bättre betyg än slutenvården, vilket förstås kan ha en rad förklaringar – det är sällan roligt att ligga inne på sjukhus. Det stärker mig i övertygelsen att vi går i rätt riktning mot mer vård utanför de stora sjukhusen, menar Anna Starbrink (L).

img_9331liten
Anna Starbrink (L).

– Det medicinska innehållet och kvaliteten på vården håller oftast mycket hög kvalitet. Det viktigaste för mig som liberal sjukvårdspolitiker är att vi också kan förbättra bemötandet och delaktigheten. Patienter måste få känna att de är människor och inte ”bara” en patient, bara för att de råkar ha fått problem med hälsan och en diagnos. Goda vårdmiljöer, bra måltider och ett respektfullt bemötande är A och O, betonar Anna Starbrink (L).

Nationella patientenkäten

Sveriges Kommuner och Landstings enkäter har skickats till patienter i slutenvård respektive öppenvård, och i Stockholms län besvarats av 10 000 patienter i slutenvård och 19 000 patienter i öppenvård. Svarsfrekvensen är knappt 50 procent men enkäten bedöms relevant p.g.a. det stora antalet svar.

Svar om slutenvård (andel positiva svar i procent):
Emotionellt stöd 86 procent
Information och kunskap 78 procent
Delaktighet och involvering 73 procent
Kontinuitet och koordinering 85 procent
Tillgänglighet 87 procent
Respekt och bemötande 83 procent
Helhetsintryck 87 procent
Resultaten för Stockholm är i nivå med resultaten från övriga landet.

Svar om öppenvård (andel positiva svar i procent):
Emotionellt stöd 83 procent
Information och kunskap 82 procent
Delaktighet och involvering 81 procent
Kontinuitet och koordinering 85 procent
Tillgänglighet 89 procent
Respekt och bemötande 89 procent
Helhetsintryck 89 procent

Resultaten för Stockholm är i nivå med resultaten från övriga landet.

Årets enkät har utvecklats med nya frågor och en annan struktur och kan därför inte jämföras med de tidigare undersökningarna.

Här kan du själv ta del av och söka information ur nationella patientenkäten.