Stockholms läns landsting har bland landets kortaste vårdköer, men även här finns köer som måste arbetas bort. Efter att regeringen avskaffat den nationella kömiljarden, införde Alliansen därför en egen kömiljard under 2018. Nu tas nästa steg.

Bland annat tillförs akutsjukhusen 180 miljoner kronor inför sommaren och satsar 30 miljoner för att påskynda genomförandet av den digitala vårdgarantin.

Anna Starbrink (L)

– Vården ska vara tillgänglig för stockholmarna både på mottagningar och på nätet, året om. Vår digitala vårdgaranti innebär rätt till snabb kontakt med läkare på distans och innebär ytterligare en möjlighet att snabbt få hjälp. Inför sommaren är det också viktigt att sjukhus och vårdgivare samarbetar, och att alla våra vårdcentraler, husläkarjourer och närakuter för barn och vuxna håller öppet runtom i Stockholms län, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och gruppledare

Fem åtgärder för att ytterligare korta vårdköer och förbättra situationen för medarbetarna i vården

1. Stora delen av sjukvården är väl rustad för att hantera sommarvården men fortfarande finns det möjligheter att förbättra verksamheten. Därför sker en engångsutbetalning utifrån akutsjukhusens storlek på totalt 180 miljoner kronor ut för att korta vårdköerna genom att ge sjukhusen möjlighet att genomföra och finansiera insatser som förbättrar situationen för medarbetarna.

I linje med Alliansens vilja att decentralisera större delen av beslutsfattandet närmare verksamheterna kommer sjukhusen själva få styra pengarna dit behoven är störst och där de även kan bidra till långsiktigt goda effekter.

Fördelningen baseras på antal vårdtillfällen 2017.

  • Karolinska Universitetssjukhuset (Huddinge och Solna) 65 miljoner
  • Danderyd 35 miljoner
  • Södersjukhuset 40 miljoner
  • S:t Göran 25 miljoner
  • Södertälje sjukhus 10 miljoner
  • TioHundra i Norrtälje 5 miljoner

2. Under sommaren kommer en ”sommargeneral” ha särskilt ansvar, och omfattande befogenheter, att vidta de åtgärder som krävs för att vården i sommar ska fungera så bra som möjligt. Landstingets sommargeneral har ett särskilt ansvar att säkerställa prestigelös samverkan mellan länets akutsjukhus och externa aktörer.

3. Under sommaren 2018 kommer den geriatriska verksamheten därför att utökas. Alliansen höjer den ekonomiska ersättningen för direktintag på geriatriken för att stimulera till att äldre patienter ska slippa vänta i onödan på sjukhusens akutmottagningar. Att äldresjukvården fungerar är viktigt för att sjuka äldre inte ska behöva bli kvar på akuten.

4. Alliansen avser att, i dialog med verksamheterna, se över möjligheten att ytterligare förstärka den utökning av utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor samt ST-tjänster som Alliansen redan tidigare fattat beslut om. En intressant möjlighet är att erbjuda specialistläkare dubbelspecialisering i allmänmedicin.

5. I linje med överenskommelsens inriktning att utveckla vårdens IT-stöd vill SLL använda 30 miljoner kronor för att HSF ska kunna påskynda genomförandet av den digitala vårdgarantin, så att fler medarbetare har möjlighet att hålla kontakt med patienter via moderna och effektiva e-tjänster. Det är också viktigt att det säkerställs att e-tjänsterna är användbara och tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning.