För att upptäcka cellförändringar och cancerrisk tidigt erbjuds kvinnor 23-64 år kostnadsfri cell­provtagning hos barnmorskor. För kvinnor som inte har deltagit  i screeningprogrammet under lång tid kommer landstinget nu skicka ut tester för självprovtagning för HPV. Redan i höst kommer ca  20 000 kvinnor att få test hemskickade.

Självprovtagning för kvinnor som inte har deltagit under en längre period har visat sig öka deltagandet avsevärt jämfört med påminnelser. En pilotstudie i Stockholm visade att 11 gånger fler deltog när de fick möjlighet till självprovtagning.

Anna Starbrink (L)

– Cancer bekämpas bäst genom tidig upptäckt. Vi behöver nå ut bättre till alla kvinnor som av olika anledningar inte nappar på erbjudandet om cellprovtagning. Att skicka hem självprovtagnings-kit är ett sätt och jag är glad att vi i Stockholm kan gå i bräschen. Vården ska nå alla, alla ska ha chans till en jämlik hälsa och att förhoppningsvis vara fri från en farlig cancersjukdom, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Ungefär 11 000 kvinnor per år bedöms vara målgrupp för självprovtagning för HPV i Stockholms län och på Gotland. Målgruppen utgörs av kvinnor i åldrarna 30–49 år som inte  har deltagit i screening med cellprovtagning på minst 7 år och för kvinnor över 50 år är tiden 11 år. Verksamheten ska starta 2019. Första omgången blir större: redan i höst, 2018, ska självprovtagnings-kit skickas till ca 20 000 kvinnor i en s k catch up.

Självprovtagning för HPV – Humant papillomvirus, som kan orsaka livmoderhalscancer, har visat sig effektivt för att nå kvinnor som under en längre tid inte deltagit i screeningprogrammet. HPV självprov visar inte cellförändring utan endast eventuell förekomst av HPV i slidan. Självprov kan därför inte ersätta cellprovtagning utan är ett komplement.

– Genom att delta varje gång man kallas till screening hos barnmorska kan cellförändringar upptäckas i tid innan de hunnit utvecklas till livmoderhalscancer. Det är viktigt att vi når alla kvinnor för att förebygga cancer och förbättra prognosen för dem som drabbas. Självprovtagning är ett sätt att bättre nå dem som inte deltar, och sedan följa upp. Vi genomför sedan tidigare uppsökande verksamhet i områden där få kvinnor deltar, för att göra cancervården mer jämlik, berättar Anna Starbrink (L).

Botkyrkaprojektet med hälsoinformatörer syftade till att öka deltagande i screeningprogrammet och öka kunskapen om cancer. Efter att det visat sig framgångsrikt i att nå personer i utsatta områden är målet att fler kommuner tillsammans med landstinget och Regionalt cancercentrum ska anlita hälsoinformatörer för uppsökande verksamhet och en mer jämlik hälsa och cancervård. Läs mer här: https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/jamlik-vard/jamlik-vard-med-kommunsamverkan/

Livmoderhalscancer drabbar ca 450 kvinnor varje år och bedöms till över 95 % orsakas av HPV, humant papillomvirus.