Lungcancer är en cancerform som skördar allt fler liv. Det har skett en dramatisk ökning i antalet kvinnor som röker som drabbas av lungcancer. Därför vill Alliansen påbörja screening av lungcancer genom en studie i samband med mammografi för kvinnor som röker. Att upptäcka förändringar i ett tidigt skede är viktigt för sjukvårdens möjlighet att sätta in behandling och rädda liv.

Anna Starbrink (L)

– Cancer kan behandlas effektivare om patienten får snabb vård. Vi vet ofta vilka personer som har högre risk för olika sorters cancer. Genom att erbjuda screening för personer med hög risk kan vi hitta cancer tidigare – och ge fler vård i tid. Vi vill börja med ett projekt för rökande kvinnor mot lungcancer i samband med mammografi, men ser möjligheter att bygga ut och skräddarsy annan screening, för både kvinnor och män, säger Anna Starbrink (L) hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Individualiserad screening av lungcancer

Varje år diagnostiseras ungefär 60 000 svenskar med cancer. 2040 väntas siffran ha ökat till 100 000. Prognosen för de flesta cancerformer förbättras. Tidig upptäckt är viktigt för chansen till bot. Screening för bröst- och livmoderhalscancer är två bra exempel på framgångsrika insatser för att upptäcka förändringar tidigt.

Liberalerna och Alliansen vill, i linje med budgetuppdragen och övriga cancervårdsuppdrag, se över möjligheterna att utveckla individualiserad cancerscreening genom ett projekt med lungcancerscreening av kvinnor i samband med bröstcancerscreening.  Projektet fokuserar också på prevention för att färre ska drabbas av sjukdomen i framtiden. Därför kommer det finns stöd till rökavvänjning.

Att låta rökande kvinnor genomgå screening med lågdos datortomografi av lungorna har i ett flertal studier visat sig leda till tidig upptäckt och förbättrad prognos. Det nya screeningprogrammet ska följas upp och utvärderas. Förhoppningen är att kunna utveckla individualiserad screening för fler cancerformer och för både kvinnor och män. Verksamheten ska vara evidensbaserad och undersökningarna vara en del av forskning för att öka evidensen.

Hälso- och sjukvårdsdirektören kommer därför få i uppdrag att se över möjligheterna att utveckla individualiserad lungcancerscreening av kvinnor i Stockholms läns landsting.

Resultaten kommer noga utvärderas och Alliansen i Stockholms läns landsting kommer särskilt titta på om det går att införa något liknande för män som riskerar att utveckla lungcancer.