Staten måste sköta sitt uppdrag att skydda invånarna och bekämpa kriminalitet. Kriminalitet som drabbar även vården. Dessutom måste staten ge möjligheter – och inte hindra – landstingen själva att skydda vården. Det framförde hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) till justitieministern och socialministern vid ett rundabordssamtal om de ökande hoten mot akutsjukhus, ambulanser och vårdpersonal.

Anna Starbrink (L)

– Vården och våra medarbetare ska kunna ha fullt fokus på att hjälpa människor och rädda liv. Det är fullständigt oacceptabelt att patienter ska behöva söka skydd från gäng på sjukhus, vårdpersonal hotas efter skjutningar, ambulanser angripas vid utryckningar, eller att tandvården och barnavårdscentraler i vissa områden upplevs som otrygga arbetsplatser, säger Anna Starbrink (L).

Liberalerna vill se fler poliser, och tillräckliga resurser till rättsväsendet för att bekämpa brottsligheten. både den akuta vården och den basala välfärden.

– Straffsatsen vid angrepp på vårdpersonal måste dessutom skärpas skyndsamt – de som räddar liv ska inte behöva frukta för sin egen säkerhet, betonar Anna Starbrink (L).

Anna Starbrink (L) och Marie Ljungberg-Schött (M) deltog i dag i rundabordssamtal och framförde då sina förväntningar på justitieministern, socialministern och staten:

  • Skärp straffen för våld mot tjänsteman, vilket ska inbegripa vårdpersonal. Invänta inte den utredning som regeringen själv försenat. Lägst sex månaders fängelse bör bli förslag till riksdagen snarast.
  • Tillåt landstingen att på eget initiativ sätta upp övervakningskameror vid sjukhus och i ambulanser.
  • Stärk polisen och rättsväsendet med erforderliga resurser. Gängbrottslighet, mord, skjutningar måste kunna bekämpas systematiskt utan att beivrandet av annan brottslighet som sexualbrott får stå tillbaka.