Se alla
Paulina Brandberg

Paulina Brandberg

Åklagare

Kontaktuppgifter

Min resa inom rikspolitiken började vid decennieskiftet 2020. Efter flera år där den grova brottsligheten ökat i en skrämmande hög takt bestämde jag mig för att inte längre hålla tyst om de lösningar jag ser som absolut nödvändiga för att bryta utvecklingen.

Utanför politiken arbetar jag som åklagare. 2010 började jag min karriär på Malmö åklagarkammare och arbetar nu sedan tre år tillbaka på en särskild enhet inom Åklagarmyndigheten som heter Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, där jag främst arbetar med gängkriminalitet, människohandel och grova sexualbrott mot barn. Tidigare i min karriär har jag specialiserat mig inom våld i nära relation och sexualbrott. 

Den otrygghetskris vi just nu ser i vårt samhälle måste hanteras med såväl akuta som långsiktiga åtgärder. Akut behöver vi bättre verktyg till polis och åklagare, en kraftigt utbyggd poliskår och adekvata straff som skyddar samhället från farliga brottslingar samtidigt som de erbjuder rätt behandling för dem som verkligen vill bryta med sin kriminella livsstil. Långsiktigt behöver vi komma åt grundorsakerna till varför människor hamnar i kriminalitet. Här behöver vi ha integrationspolitik som är generös samtidigt som den ställer krav, ett ökat föräldraansvar och bättre verktyg till socialtjänsten, en fungerande skola för alla och kraftfulla åtgärder för att stoppa gängens nyrekrytering. Endast genom att arbeta på alla dessa fronter kan vi nå en varaktig förändring till det bättre.

 

Vem är jag?

Bor: Sollentuna

Ålder: 38 år

Yrke: Åklagare

Bakgrund: Uppvuxen i Lund och flyttade till Stockholm 2013. Gick med i Liberalerna 2014. Tidigare fristående kolumnist på Expressens ledarsida. Utnämnd till årets svensk 2021 för mitt deltagande i samhällsdebatten.

Förtroendeuppdrag: Rättspolitisk utredare för Liberalerna, ledamot i Trygghetsberedningen, vigselförrättare

Fritidsintressen: Jag älskar att pusha mig själv utanför min comfort zone. Jag reser gärna till udda resmål och har både hoppat bungy jump och simmat med vithajar. Språk är ett stort intresse och jag försöker träna så ofta jag hinner.Kontaktuppgifter

... Hemsida