Se alla

Martin Melin

Polis, författare och TV-profil

Kontaktuppgifter

Jag vill vara en politiker som finns där väljarna är – möta dem i deras verklighet. Jag vill vara en lyhörd politiker. Inte bara sitta i riksdagshuset och tro att jag vet bäst. Jag vet mina brister, jag kan ändra åsikt, och jag kan se att andra också har bra idéer.

Jag har också suttit vid fikabord och gnällt över att politiker inte vet hur saker och ting fungerar och om frånvaron av verklighetsförankring. Det var en av anledningarna till att jag bestämde mig för att bli politiker och försöka ta en plats i Sveriges riksdag. Jag vill helt enkelt försöka göra skillnad.

Jag brinner för rättspolitiken. Och Liberalerna har en bra sådan. Liberalism handlar om att ha sin frihet, att få göra sina egna val i livet. Att människor är otrygga och rädda för att bli utsatta för brott som påverkar deras vardag är således något som Liberalerna tar på största allvar. Gammal eller ung – ingen ska behöva känna oro över att bli drabbad och ingen ska behöva få sin frihet begränsad på grund av kriminalitet.

Såväl personrån mot unga som bedrägerier och stölder mot pensionärer ökar idag. Detta är en oroväckande trend som måste brytas omedelbart.

Tusentals kvinnor lever med rädsla att bli skadad eller mördad av sina anhöriga eller före detta anhöriga. Detta måste tas på allvar.

Alla mord på kvinnor där förövaren är en partner eller före detta partner har ofta föranletts av långvariga hot. Därför måste hot som anmäls av kvinnor tas på största allvar. Ett utfärdat kontaktförbud som överträds måste få omedelbara konsekvenser. Jag vill se automatisk häktning och en straffhöjning till minst två års fängelse för detta brott. 

Samhället har under alltför många år försummat brottsoffren. Det är dags att ändra på det. Straffen för de som hotar vittnen och skrämmer brottsoffer måste skärpas. Jag vill se automatisk häktning och minst två års fängelse för brottet övergrepp i rättssak.

Den som står upp mot kriminalitet skall aldrig behöva känna oro för repressalier. Samhället måste finnas där och skydda. En straffhöjning är också en markering från samhället att det inte är okej att hota de som gör sin plikt för att bidra till ett tryggt samhälle. 

Det brottsförebyggande arbetet är nyckeln till att minska kriminaliteten. Vi måste få stopp på den ökade ungdomskriminaliteten i de utsatta områdena. De kriminella gängen får inte bli en naturlig del av samhället och någonting vi accepterar. Gängen måste splittras och nyrekryteringen måste stoppas.

Det här kräver insatser från hela samhället. Polisen är bara en pusselbit. Polisen bygger inte fritidsgårdar eller ger stödlektioner i skolan. Det krävs att såväl de sociala myndigheterna som skolan får de resurser som krävs för att tidigt kunna fånga upp barn som är på väg in i kriminalitet.

Ska vi på allvar få ner brottsligheten i de utsatta områdena kommer det att kräva en gigantisk satsning på polisen. Idag finns inte de resurserna. För att polisen ska kunna dra sitt strå till stacken, krävs det att den får mer resurser i form av poliser i yttre tjänst. För att möjliggöra detta måste polisyrket bli mer attraktivt. Jag vill se en betald polisutbildning och en rejäl lönesatsning. Polisers lön ligger idag under snittet för en statsanställd. Så kan det inte vara i en fungerande demokratisk rättsstat.

Många unga som begår brott kan räddas från ett liv i kriminalitet och missbruk. Men då krävs det att samhället reagerar distinkt. Jag vill se jourdomstolar som hanterar brott begångna av personer under 21 år, så att reaktionen från samhället kommer omedelbart. Likaså måste de sociala myndigheterna få mer mandat att enklare kunna omhänderta unga som far illa, på grund av missbruk eller kriminalitet, så att de kan få komma till en miljö där deras destruktiva beteende kan hanteras av utbildade och motiverade personer.

Att låsa in unga personer ska alltid vara den sista åtgärden. Ingen mår bra av att vara inlåst. Men ingen mår heller bra av att unga män utan konsekvenstänk – och utan spärrar för vad som är rätt eller fel – går runt beväpnade på våra gator. Alltför ofta ser jag oskyldiga som drabbas av uppgörelser inom kriminella kretsar.

Du kan påverka vem du vill se i riksdagen. Få utnyttjar tyvärr den möjligheten. Gillar du Liberalernas politik, och vill se mig i riksdagen, då ska du sätta ett kryss framför mitt namn. Jag är nummer tio på riksdagslistan. Tack för förtroendet.

Kontaktuppgifter

...