Se alla
Jesper Svensson

Jesper Svensson

Regionkandidat

Kontaktuppgifter

Jag kandiderar till regionfullmäktige för Liberalerna. Jag vill arbeta för en trygg, pålitlig och tillgänglig kollektivtrafik – i hela länet. En kollektivtrafik att vara stolt över.

Det är kollektivtrafiken som håller ihop vår region. Som gör det möjligt att få vardagen att funka för alla oss som bor och arbetar i någon av länets 26 kommuner. Kollektivtrafiken står för ett klimatvänligt resande, och bidrar till att minska trängseln i Stockholmstrafiken.

Här kan du läsa om några av de frågor jag vill driva i Region Stockholm:

  • TRYGG KOLLEKTIVTRAFIK. Kollektivtrafiken ska vara trygg och tillgänglig – på stationen, och när du klivit ombord. Trasiga hissar och rulltrappor ska lagas utan dröjsmål. Även vägen till och från hållplatsen ska vara trygg. Här krävs ett gott samarbete mellan SL, kommunerna, polisen och civilsamhället. För att kollektivtrafiken ska vara attraktiv behöver biljettpriserna vara rimliga, och mer flexibla än idag – t.ex. så att fler väljer att åka utanför rusningstid. Vi bör också utveckla möjligheten att kombinera kollektivtrafik med cykel.
  • PÅLITLIG KOLLEKTIVTRAFIK. För att bussarna ska komma och gå i tid behöver framkomligheten vara god. Utrymmet på våra vägar måste användas smart och effektivt. Gång- och cykeltrafik är klimatvänligt och yteffektivt. Kollektivtrafiken har hög kapacitet för många resenärer. Det är därför naturligt att dessa trafikslag prioriteras i regionens trafikplanering. Därmed underlättar vi också för godstransporter och annan nyttotrafik att ta sig fram.
  • TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK. Färdtjänsten behöver förbättras. Dess resenärer har särskilt behov av trygga resor, hela vägen från dörr till dörr. Varje färdtjänstförare måste vara utbildad för att kunna ge resenärerna bra service och bemötande. Genom att göra den ordinarie kollektivtrafiken mer trygg och tillgänglig kan också satsa på att göra färdtjänsten bättre för dem som verkligen behöver den.
  • NYTÄNKANDE KOLLEKTIVTRAFIK. En modern kollektivtrafik behöver bli mer digital. Som resenär ska du snabbt och enkelt kunna få information om biljetter och resplanering, trafikstörningar och service på stationerna. Smarta it-lösningar hjälper till att förutse och förebygga strul i trafiken. De mest innovativa tjänsterna utvecklas kanske inte av SL — därför ska så mycket som möjligt av trafikdatan vara tillgänglig för externa utvecklare.
  • KOLLEKTIVTRAFIK FÖR FRAMTIDEN. Spårtrafiken ska fortsätta byggas ut. Spårväg Syd bör planeras med utgångspunkt att den ska förlängas från Älvsjö till Skarpnäck. Spårväg City kopplas ihop med Lidingöbanan vid Ropsten. Vi ska fortsätta med införandet av självkörande bussar, vilket skapar nya möjligheter att utveckla kollektivtrafiken utifrån resenärernas behov. Stockholmsregionen ska vara ledande i utvecklingen av framtidens kollektivtrafik – till lands och till sjöss, på hjul och på spår. Vi ska ligga i framkant när det gäller miljövänliga drivmedel och innovativ teknik. Vi ska ha en kollektivtrafik att vara stolta över. För alla invånare i hela vår region – från Norrtälje till Nynäshamn, från Nykvarn till Norröra.

Bor: I Hammarby sjöstad

Fritidsintressen: Läsa, kultur och resa.

Bakgrund: Jag är född och uppvuxen i Halmstad. Studerade affärsjuridik i Jönköping. Har jobbat som skatteredaktör, skattehandläggare, politisk sekreterare, kanslichef och är nu sektionschef på Skatteverket i Södertälje. Har suttit i Skarpnäcks stadsdelsnämnd och trafiknämnden, representerar för närvarande Liberalerna i Stockholms stads kulturnämnd samt i Fastighetsbolaget Micasa.

Kontaktuppgifter

...