Nattrafik på helgerna – och upprustade stationer. Det ska göra pendeltågstrafiken tryggare och trevligare, föreslår Liberalerna i en rapport om pendeltågstrafiken, inför höstens landstingsval. Upprustade stationer, mer service och fler uppgångar hör till förslagen – liksom mer kultur.

– Pendeltågen ska inte bara gå i tid – hela miljön runt trafiken måste vara trygg och trivsam. Alla ska känna friheten att tryggt kunna ta pendeln – och fler ska lockas av en mer attraktiv pendeltågstrafik. För många stationer är i dag ödsliga, svårtillgängliga eller allmänt sunkiga.

Det säger Sara Svanström (L), vice ordförande i landstingets trafiknämnd och Liberalernas talesperson kring kollektivtrafiken.

Sara Svanström (L), trafiknämndens vice ordförande

– Nattrafik på helgerna är en servicefråga men ger också större trygghet när människor ta sig hem i Stockholmsnatten. Tillsammans med upprustade stationer vore det viktigt för att få fler att kunna och vilja resa med pendeln. Vi vill skapa en utvecklingsfond för att verkligen lyfta stationsmiljöerna runtom i länet de kommande fyra åren. Och vi vill skapa fler utgångar. på stationer som i dag bara har en utgång, berättar Sara Svanström (L).

Liberalerna vill också mer konst och kultur i pendeltågstrafiken.

– Konsten borde inte bara finnas i tunnelbanan – också pendeltågen borde bli en del av världens längsta konstutställning! Digitala utställningar kan öppna för nya oetablerade konstnärer. Och med ”musical corners” kan vi låta musikanter underhålla på avgränsade platser – det skulle nog uppskattas av många resenärer oavsett om man vill stanna och lyssna eller passera till en lugn och tyst tågresa, menar Sara Svanström (L).

En attraktiv och trygg pendeltågstrafik

 • Förbättra tidpassningen mellan buss och pendeltåg.
 • Inför snabbtåg på Södertäljegrenen och Mälarbanan när trafiken kan utökas.
 • Kör nattrafik på helgerna.
 • Öka personaltätheten på utsatta stationer för minskat stök och ökad trygghet och fler trygghetsvärdar i pendeltågstrafiken.
 • Avbryt biljettkontroller vid större störningar i trafiken.
 • Prioritera städning och klottersanering för tryggare och mer resenärsvänliga miljöer.

Pendeltågsstationen – en knutpunkt värd namnet.

 • Inrätta en utvecklingsfond för utveckling av pendeltågstationerna och dess miljöer de kommande fyra åren.
 • Utveckla service och handel i stationsmiljöerna i samband med modernisering och upprustning.
 • Avsätt medel för byggande av fler sekundäruppgångar, utan bemanning, i exempelvis Tullinge och Spånga.
 • Utveckla koncept för utomhuskultur på pendeltågsstationer. Låt pendeltågssystemet vara en del av världens längsta konstutställning. Tillåt ”musical corners” och digitala konstutställningar för oetablerade konstnärer.
 • Förbättra cykelparkeringsmöjligheterna och tillåt cykeln ombord under fler tider på dygnet, som ett första steg under skollov när resandet är lägre. Målet är att det ska vara tillåtet över hela dygnet.
 • Fler och bättre infartsparkeringar för att underlätta övergången mellan bil och pendeltåg.

 Läs hela pendeltågsrapporten “Pendeln ska gå som tåget” här som pdf.