Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar Alliansen i Stockholms läns landsting på tisdag om en ny geriatrikplan som ska innehålla förslag för hur vården kan användas på bästa sätt.

– Med fler äldre stockholmare behöver äldresjukvården byggas ut. Alla äldre i Stockholms län, och deras anhöriga, ska tryggt veta att den specialiserade äldresjukvården finns i deras närhet när de behöver den. Därför bygger vi ny geriatrik på Sollentuna sjukhus, därför kommer vi planera för ny geriatrik i södra länsdelen, och därför vill vi behålla geriatriken i Danderyd, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Den specialiserade äldresjukvården, geriatriken, ska alltså byggas ut i Stockholms län. I norr blir Sollentuna sjukhus ett stort centrum för geriatrik men Alliansen föreslår nu att även Danderydsgeriatriken ska finnas kvar. Alliansen vill därför ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur många geriatriska vårdplatser som kan finnas på Danderyds sjukhus. Samtidigt får hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram en geriatrikplan. En framtida utbyggnad av geriatriken behöver sedan framför allt ske i södra delarna av länet. Hela förslaget läggs i hälso- och sjukvårdsnämnden 20 februari.

Planen ska innehålla:

  •         Beräkningar av hur vårdbehovet kommer att utvecklas framöver
  •         Förslag på hur geriatriken bäst kan användas för att tillgodose målgruppens behov
  •         Var geriatriken ska placeras geografiskt

Förslagen ska särskilt beakta det geriatriska utbudet i den södra delen av Stockholms län.

Geriatriken är specialiserad på äldre och åldrandets sjukdomar. Stockholms län har en väl utbyggd geriatrik med 1 018 fastställda vårdplatser varav 928 i snitt var öppna under 2017. Förra året öppnade tio vårdplatser i norra länsdelen (på Löwenströmska sjukhuset) och 3 i den södra länsdelen (i Nynäshamn).