Sjukhusen i Stockholm samarbetar för att ge fler patienter vård i tid och landstingsalliansen har satsat 340 miljoner för att korta köerna. Det har haft effekt på Karolinska universitetssjukhuset, framför allt för barn och cancerpatienter. Samtidigt uppfyller akutsjukhusen vårdgarantin för operationer på de flesta områden.

Anna Starbrink (L)

– Stockholm ska fortsätta ha bland landets kortaste väntetider till vård. Då behöver Karolinska universitetssjukhuset fortsätta kapa sina köer. Det är positivt att vår kösatsning tillsammans med samarbetet mellan sjukhusen redan har haft effekt – men jag är inte nöjd förrän alla patienter kan få vård i tid, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

Vårdkön på Karolinska universitetssjukhuset för dem som väntat mer än 90 dagar på en operation har kapats med en tredjedel sedan september. Vårdpersonalen på Karolinska universitetssjukhuset och andra sjukhus har gjort stora ansträngningar så att köerna kunnat kortas. Bland annat opererar Karolinska fler patienter på lördagar.

FAKTA: KAROLINSKAS VÅRDKÖER

Väntetiderna till operation/behandling på Karolinska universitetssjukhuset ökade under 2017. I september 2017 var som mest 3 800 personer väntande i mer än 90 dagar (vårdgarantitiden). 14 mars var antalet nere på drygt 2 500 personer, en minskning med ca 34 procent.

På individuell nivå har många hunnit få vård även om nya personer tillkommer: av dem som 15 januari väntat mer än 90 dagar har i dag 40 procent fått sin behandling eller väntar inte längre på behandling.

Akutsjukhusen uppfyller i övrigt vårdgarantin på de flesta punkter såtillvida att över 90 procent av patienterna får behandling inom 90-dagarsgränsen.

Alliansen lade före jul fram ett paket mot vårdköerna, 340 miljoner kronor i en engångssatsning för att bl.a. ge patienter från Karolinska vård på andra sjukhus. Tillsammans med ett gott samarbete mellan sjukhusen bedöms detta ha haft effekt.