Om inte Trafikverket klarar att underhålla infrastrukturen måste landstinget förskottera medel som krävs. Det föreslår Liberalerna i en kommande rapport om pendeltågstrafiken.

Sara Svanström (L), trafiknämndens vice ordförande

– Alla som bor och jobbar i Stockholms län måste kunna ta sig till jobbet – eller vart man än behöver åka. 7 av 10 störningar i pendeltågstrafiken är kopplade till brister i infrastrukturen. För att minska störningskänsligheten krävs mer underhåll och på sikt större spårinvesteringar. På kort sikt går det att öka trafiken genom en uppgradering av signalsystemet i Citybanan. Om staten inte tar sitt ansvar behöver landstinget kliva in och förskottera medel så att signalsystemet i Citybanan kan uppgraderas skyndsamt.

Det säger Sara Svanström (L), vice ordförande i landstingets trafiknämnd och Liberalernas talesperson kring kollektivtrafiken. Bedömningen är att det krävs en investering på maximalt 100 miljoner kronor.

– Stockholmarna behöver mer och framför allt mer pålitlig pendeltågstrafik. En fungerande pendeltågstrafik handlar om vår frihet till en fungerande vardag, påpekar Sara Svanström (L).

Signalsystem för tätare tåg

Treminuterstrafik med pendeltågen kräver dels ett förbättrat signalsystem, dels effektivare säkra rutiner kring plattformsdörrarna.

Ett förbättrat signalsystem bedöms vara en investering på maximalt 100 miljoner kronor, ett statligt ansvar där Liberalerna föreslår att landstinget går in med förskottering om så krävs, om staten inte tar detta ansvar.

En pendeltågstrafik som går att lita på

I Liberalernas kommande rapport om pendeltågstrafiken är pålitligheten en viktig del. Liberalerna i landstinget har följande konkreta förslag utöver de åtgärder som redan vidtas.

  • Kompensation från trafikverket vid omfattande förseningar och störningar. Dessa ska motsvara kostnaderna för resegarantin och eventuell ersättningstrafik.
  • Trafikverket måste investera i nödvändigt underhåll samt uppgraderat signalsystem i Citybanan för att möjliggöra en utökad och mer pålitlig pendeltågstrafik. Vi vill att landstinget förskotterar medel till en uppgradering av signalsystemet om inte Trafikverket klarar detta själva.
  • Försvåra spårspring med utökat försök med gummimattor och snabbare insatser från polis och väktare. Öka bötesbeloppen för spårspring.
  • Förbättra informationen vid störningar i trafiken genom sms eller flash-meddelande samt utveckla trafikinformationen på stationerna t.ex. var i tåget det finns flest lediga platser.