Se alla
Amelie Tarschys Ingre

Amelies nyhetsbrev 2

Onsdag 15 maj 2024

Hej!
Jag hoppas att ni njuter för fullt av det härliga vårvädret och av alla klämdagsveckor som vi har haft den senaste tiden.

Efter Kristi himmelsfärd är det full fart framåt mot Europaparlamentsvalet den 9 juni. Till vardags är det regionfrågorna som är mitt fokus och därför känns det kul att också få lyfta blicken och prata med väljarna om EU. Jag har haft turen att växa upp i ett Europa som präglats av fred och av samarbete. I stället för att fly krig har jag kunnat resa och bo i flera EU-länder, lära mig språk och möta andra kulturer. Allt inom ramen för EU-samarbetet. Det är och har varit en fantastisk ynnest. För Sverige har den gemensamma marknaden bidragit enormt till vår ekonomiska tillväxt. Idag sker över 60 procent av vår utrikeshandel med andra EU-länder och EU är också det viktigaste investeringsområdet för svenska företag.

I år sker valet till Europaparlamentet med Rysslands aggressiva invasion av Ukraina i bakgrunden. Ukraina behöver EU:s samlade kraft för att kunna stå emot Putin, men ett starkt EU och vårt medlemskap i NATO är också avgörande för vår egen frihet och säkerhet.

När det gäller hälso- och sjukvårdspolitiken är EU:s roll framför allt att bedöma och övervaka sjukdomsutbrott och epidemier för att samordna motåtgärder. Under coronapandemin blev det tydligt vilken enormt viktig roll EU spelar. EU kunde genom avtal säkerställa att alla medlemsländer fick tillgång till vaccin. EU har också en läkemedelsmyndighet som ansvarar för att bedöma att de läkemedel som säljs inom EU är säkra och effektiva.

Sverige är, liksom övriga EU-länder, beroende av andra länder och internationella leveranskedjor för sin läkemedelsförsörjning. Till exempel produceras många av de aktiva ämnen som finns i världens mediciner i Kina. För Liberalerna är frihandel en hörnsten i det europeiska samarbetet samtidigt måste vi inse att i oroliga tider blir vi sårbara när vi inte har kontroll inom unionen över de läkemedel som så många svenskar och andra medlemsländer är beroende av. Här pågår ett arbete inom EU att bli mer självförsörjande och det arbetet måste växlas upp ännu mer de kommande åren.

Ett annat sjukvårdsområde där Liberalerna tror att EU kan göra stor nytta är sällsynta diagnoser. För små länder är det ibland svårt att utveckla den expertis som krävs för sjukdomar som endast drabbar ett fåtal. Men med hela Europas patientunderlag kan även expertis byggas upp kring sällsynta diagnoser, som till exempel cystisk fibros. Liberalerna vill därför etablera fler specialistcentra inom EU som koncentrerar sig på en eller flera sällsynta sjukdomar. Genom EU har vi möjlighet att erbjuda bättre vård och använda våra gemensamma resurser på ett effektivare sätt.

Vår förra partiledare Jan Björklund brukade alltid säga att ”Ensam är inte stark. Ensam är bara ensam.” Sverige är tack och lov inte ensamma. Trots att EU ibland kan kännas långt borta så både påverkar och påverkas Sverige av de beslut som fattas inom det europeiska samarbetet. Därför är din röst så viktig. Vilket Europa vill du leva i?

Jag hoppas verkligen att du går och röstar den 9 juni och att du röstar för ett mer liberalt och starkare Europa!

Vill du prenumerera på mitt nyhetsbrev så gör du det på denna länk: https://www.liberalerna.se/nyhetsbrev

Liberala hälsningar,

Amelie Tarschys Ingre (L)
Regionråd, Stockholm