Den ovanligt varma sommaren har lett till en tuff arbetssituation på sjukhusens akutmottagningar. För att stärka sjukhusens förmåga att hantera konsekvenserna av detta tillför Alliansen nu 90 miljoner kronor i extra resurser. Detta utöver de 180 miljoner kronor som tillfördes innan sommaren.

Anna Starbrink (L)

Sommaren 2018 har varit exceptionellt varm, vilket fått kännbara konsekvenser för våra sjukhus, vars kylanläggningar inte alltid kunnat hantera de extrema temperaturerna. Detta har inneburit en ökad belastning på akutsjukhusen – dels på grund av att inte alla vårdlokaler kunnat användas som vanligt, dels på grund av en ökad tillströmning av patienter med värmerelaterade besvär.

Samtidigt har den nya akutsjukvårdsstrukturen börjat etableras: Nio nya närakuter för barn och vuxna tar emot patienter med allvarliga akuta åkommor. Därmed har de patienter som kommit till sjukhusens akutmottagningar varit mer vårdkrävande. Detta är en planerad utveckling, men de exceptionella omständigheterna under sommaren har lett till en oacceptabelt hög belastning på akutmottagningarna. Att patienterna trots detta fått en god vård är tack vare lojala medarbetares extraordinära arbetsinsatser.

– För att stärka förutsättningarna att åstadkomma en god arbetssituation vill vi nu tillföra 90 miljoner kronor till länets akutmottagningar. Resurstillskottet syftar till att minska den pressade situationen på akutsjukhusen och möjliggöra nödvändiga förändringar, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Det formella beslutet att tillföra 90 miljoner kronor till sjukhusens akutmottagningar väntas fattas på hälso- och sjukvårdsnämnden i september. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fått uppdraget att ta fram förslag på hur pengarna bör fördelas utifrån behovet.

Inför sommaren tillfördes akutsjukhusen 180 miljoner kronor för att genomföra åtgärder som förbättrar situationen för medarbetarna och därmed ger kortare väntetider för patienterna.