Se alla

Alliansen: Nya närakuter – här kommer de att öppna

Alla patienter ska få snabb vård på rätt nivå

Onsdag 1 februari 2017

Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting beslutat om stockholmarnas nya närakuter. I dag presenterades var de kommer att öppna.

Sammanlagt kommer tolv nya närakuter för barn och vuxna att öppna, fyra under 2017 och övriga under 2018 och 2019. Det är en helt ny vårdform, för att alla patienter ska kunna få snabb vård på rätt nivå. Med den nya strukturen vill Liberalerna och Alliansen möta det samlade behovet av akut sjukvård i en Stockholmsregion som växer samtidigt som vi avlastar våra i dag pressade akutmottagningar. Beslutet syftar till att flytta vården närmare länets invånare och öka tillgängligheten.

– Alla barn och vuxna i Stockholms län ska få vård tryggt och snabbt när de är akut sjuka. När husläkaren inte kan hjälpa till och när det inte är så allvarligt akut att man behöver det stora akutsjukhuset, blir våra tolv närakuter en ny vårdform. De ska finnas på strategiska platser runtom i länet, och där ska stor som liten kunna bli färdigbehandlad för de flesta akuta tillstånd – få labbprover tagna och analyserade, eller röntgas och gipsas, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Tolv nya närakuter ska möta stockholmarnas behov av sjukvård

Alliansen har i ett första skede bestämt lokalisering för tio närakuter. Lokaliseringen för två ytterligare närakuterna baseras på det framtida behovet i länet, efter att de 10 närakuterna har tagits i drift och utvärderats. De fyra första närakuterna kommer öppna under 2017, resterande åtta under 2018 och 2019.

 

Här kommer närakuterna att öppna:
Karolinska Solna
Karolinska Huddinge
Danderyds sjukhus
Södersjukhuset (Rosenlund)
S:t Görans sjukhus
Södertälje sjukhus
Handen
Järva
Nacka
Löwenströmska/Sollentuna (flyttar när Sollentuna sjukhus är färdigrenoverat)

Ytterligare två närakuter kommer att placeras efter behovet i länet

Vi flyttar vården närmare länets invånare och ökar tillgängligheten. För att öka tillgängligheten för länets invånare pågår just nu ett stort arbete med att flytta ut en del av vården utanför akutsjukhusen och närmre invånarna. De nya närakuterna kommer ha en högre standard och kraven är bland annat tillgång till laboratorium och röntgen, samt att ha kompetens för att ta hand om både barn och vuxna. Samtliga närakuter ska också kunna ta emot patienter som kommer med ambulans.

De nya närakuterna är en helt ny vårdform för att ge patienterna vård på rätt nivå. De nya närakuterna minskar belastningen på akutsjukhusens akutmottagningar och patienter med lindrigare akuta sjukdomar (däribland många äldre) slipper bli nedprioriterade och få vänta länge på akutmottagningarna, när svårare sjuka patienter behöver gå före.

Vad är skillnaden på dagens närakuter/lättakuter och de nya? Dagens närakuter och lättnärakuter har för mycket variationer när det gäller vilken vård som erbjuds och på vilka tider. Det har gjort det svårt för patienter att veta var de får bäst hjälp, vilket har lett till att många patienter istället åkt till akuten  Den nya närakutstrukturen kommer ha ett enhetligt vårdutbud och alla kommer ha en hög kompetens vid akuta tillstånd, med egna specialistläkare och tillgång till röntgen och laboratorium. Därmed ska man som patient kunna känna sig säker på att bli behandlade för ganska avancerade skador på de nya närakuterna, så som exempelvis benbrott eller sårskador.

Husläkarjourerna finns kvar. Det finns cirka 200 husläkarmottagningar med jouransvar och samverkar om jourmottagningar i länet. Dessa kommer att finnas kvar, även om vissa kan byta nname (t ex de som i dag kallas närakuter). Husläkarjourerna behåller sitt uppdrag avseende till exempel öppettider på kvällar och helger. Det är viktigt att husläkarjourerna även fortsättningsvis tar hand om de patienter som inte behöver komma till närakuten eller akutmottagningen, och detta kommer förtydligas i husläkarjourernas avtal.