Se alla
Anna Starbrink Cecilia Elving Region Stockholm

9 miljoner till kultur, idrott och föreningsliv för ukrainska flyktingar

Tisdag 5 april 2022

Region Stockholm satsar 9 miljoner kronor för att möjliggöra kultur- och idrottsaktiviteter för och med flyktingar. Föreningslivet och studieförbunden i regionen får ökat stöd för att bidra till ett gott mottagande av människor som söker sig hit från krigets Ukraina.

– Genom satsningen vill vi bidra till att människor på flykt, särskilt barn och ungdomar, får ett gott bemötande och ett positivt inslag i vardagen. Kulturlivet, förenings- och idrottsrörelsen har en fantastisk kraft när det gäller att inkludera och knyta band mellan människor som vi vill ska komma många till del av dem som nu tvingats fly från Putins fruktansvärda krig, säger kulturregionrådet Anna Starbrink (L).

Det extra stödet kan exempelvis innebära bokcirklar på ukrainska, språkcaféer, stärkt tillgång till barn- och ungdomsidrott med tränare som pratar ukrainska, med mera. 2 miljoner av medlen kommer utgöras av projektstöd kultur och hälsa: konst- och kulturaktiviteter inom vården och i nära samverkan med vården, som exempelvis sjukhusclowner och musikterapeutisk verksamhet.

– Vi behöver hjälpas åt för att möta de som nu flyr till vår region med värdighet och värme. Folkbildningens och civilsamhällets aktörer är centrala för att säkerställa ett bra flyktingmottagande. Kulturens läkande kraft kan ge glädje och mening till dem som har förlorat så mycket, kultur i vården är särskilt viktig när vi ska möta barn och unga med olika former av trauman. Jag är säker på att de extra medel vi nu tillför kommer att komma till stor nytta, säger Cecilia Elving (L), ordförande i regionens kulturnämnd.

Satsningen beslutas av regionstyrelsen 5 april, efter en begäran från kulturnämndens ordförande. Satsningen på kultur, och idrott och föreningsliv för asylsökande från Ukraina är ett led i Region Stockholms stora engagemang för att stödja Ukraina och bidra till hälsa och humanitära insatser för människor som drabbas hårt av kriget. Regionen har tidigare skänkt sjukvårdsutrustning till ukrainska sjukhus och förbereder mottagande av vårdbehövande från Ukraina, liksom hälsoinsatser, inklusive vaccination, samt möjligheter att resa med SL för ukrainska medborgare.

 

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-737 25 29, rasmus.jonlund@regionstockholm.se