Resultatet av den rådgivande omröstningen landstingsvalet yttre länet är nu klart. Rösterna har fördelats på följande sätt. De 30 personer som har fått flest röster är:

1. Amelie Tarschys Ingre
2. Anna-Lena Johansson
3. Jessica Ericsson
4. Annika Linde
5. Ninos Maraha
6. Mia Franzén
7. Caroline Rhawi
8. Lars Johansson
9. Lena Hallerby
10. Susan El Hark
11. Anders Rylander
12. Nicholas Nikander
13. Monica Renstig
14. Helena Mischel
15. Hans Andersson
16. Hans Åberg
17. Maria Mattsson
18. Anna Attergren Granath
19. Mats Nordström
20. Margareta Hamark
21. Stefan Saläng
22. Mathias Lindow
23. Gunnel Orselius-Dahl
24. Anne Skoogh
25. Erika Apéll
26. Göran Tegnér
27. Reza Zarenoe
28. Fredrik Ohls
29. Mattias Reinholdson
30. Rolf Bromme

Klicka här för hela resultatet.

Intresset för den rådgivande omröstningen har varit högt. Valdeltagandet var 41,4 procent.

Nomineringskommittén fortsätter nu arbetet med att ta fram förslag till valsedlar. Den rådgivande omröstningen är en del av den processen och ger nomineringskommittén vägledning i arbetet.

Nästa steg är nomineringsmöte för yttre länet som tisdagen de 12 december fattar beslut om valsedlarna. Inför det mötet lägger nomineringskommittén fram sitt förslag.

Så här fungerar den rådgivande omröstningen, även kallad provval.
Alla som den 16 juli 2017 var medlemmar i Liberalerna Stockholms stad har mellan den 17 oktober och 6 november 2017 haft möjlighet att rösta, antingen digitalt eller per post. Kandidaterna presenterades i en katalog (utskickad till alla röstberättigade medlemmar) och på den digitala plattformen för omröstning.

De röstande har fått fördela sex ettor på de kandidater som de vill se överst på partiets valsedel och sex tvåor på de kandidater som de vill se på resten av valsedeln.