Se alla
Närakut Skärholmen

Starta en närakut i Skärholmen!

Starten av länets närakuter har varit en stor succé. De har gett en snabbare och mer effektiv vård, samtidigt som köerna på de stora sjukhusens akutmottagningar har minskat. Och att få vård snabbt utan långa väntetider betyder mycket.

Idag finns det närakuter på elva platser i Stockholms län. Men närakuterna är hotade. Både sverigedemokraterna och vänsterpartiet vill avskaffa närakuterna och socialdemokraterna intar en tveksam hållning.

Från Liberalernas sida vill vi tvärtom fortsätta att stärka närakuterna. Vi tycker Skärholmen vore en bra plats att starta en ny närakut. Det skulle ge alla i Skärholmen en snabbare, enklare och närmre vård!