Se alla

Husläkare

Primärvården är grunden i vårt sjukvårdssystem och det är till vårdcentralen/husläkarmottagningen man vänder sig med de flesta vårdbehoven.

Liberalerna vill:

  • Fortsätta att bygga ut husläkarverksamheten. Mer resurser, fler husläkare och ett tydligt helhetsansvar.
  • Alla som kontaktar sin husläkarmottagning ska få telefonkontakt samma dag och medicinsk bedömning inom tre dagar.
  • Möjliggöra att fler kan välja en husläkare.
  • Stimulera till längre öppettider hos husläkarmottagningarna.

Idén med husläkare är att man själv ska kunna välja sin egen läkare och att man ska få träffa samma läkare varje gång. Detta för att husläkaren bättre ska känna till sin patients vårdbehov och få till stånd en bättre kontinuitet i vården. Husläkarsystemet är speciellt viktigt för äldre personer och kroniskt sjuka, som ofta behöver mer vård än den genomsnittlige invånaren. För äldre finns även möjlighet att på vissa husläkarmottagningar lista sig hos en geriatriker (en läkare specialiserad på åldrande)

Primärvården fortsätter att byggas ut i Stockholm. Under den innevarande mandatperioden har mer än en miljard kronor tillförts för att stärka husläkarmottagningarna. Allt fler stockholmare har också fått lista sig hos en namngiven husläkare. Sedan hösten 2018 har ytterligare 300 000 personer valt en husläkare, vilket innebär att över 60 procent av länets invånare nu har en egen husläkare.

Den nationella vårdgarantin innebär telefonkontakt med sin husläkarmottagning samma dag och därefter en medicinsk bedömning inom tre dagar. Region Stockholm har de kortaste väntetiderna i landet, men det räcker inte. Alla ska få en kontakt och bedömning inom vårdgarantins gränser.