Se alla

Cancer

Förekomsten av cancer ökar, och omkring 30% av länets befolkning uppskattas någon gång drabbas av cancer. Tidig upptäckt och förebyggande av cancer kan i många fall vara avgörande för en god prognos. Därför är följsamhet och jämlik tillgång till de nationella screeningprogrammen prioriterade. De standardiserade vårdförloppen och målen om korta ledtider ska prägla cancervården. Cancervården ska vara trygg och kvalificerad, med hög tillgänglighet till diagnosticering, behandling, eventuell kirurgi och rehabilitering. Vården ska involvera patienter och anhöriga och öppettider, kontaktytor och vårdens planering utformas på indivernas villkor där det är möjligt.