Se alla
Appar i Region Stockholm

Appar

Sjukvården behöver finnas där patienterna finns. De nya möjligheterna till kommunikation och informationsspridning ska öka. Vårdguiden 1177, tidsbokning och professionsorienterad information om t.ex. antibiotika finns idag tillgängligt digitalt. Inom barnonkologin kan vårdavdelning och patienter dela information om vården. Utvecklingen ska fortsätta att stimuleras.