Se alla
Landsbyggd Liberalerna

Anropsstyrd trafik

För att upprätthålla ett kollektivtrafikutbud i regionens glesare befolkade delar kan anropsstyrd trafik vara ett alternativ till en fast tidtabell. Med anropsstyrd trafik kan fordon utnyttjas när resenärerna behöver dem. Samordning mellan skolskjuts, färdtjänst och allmän kollektivtrafik kan också skapas vilket gör att färre fordon kan köra fler trafikanter på ett betydligt mer effektivt sätt. Det är bra för miljön och minskar kostnaderna.

Liberalerna har varit drivande i att få till försöksverksamhet med anropsstyrd trafik i glesbygd.

Liberalernas politik för Region Stockholm