Hur kan vi fånga upp barn och unga i riskzon genom att skola och socialtjänst samarbetar mer och bättre? Vad görs för att hemlösa ska få tak över huvudet och chansen till ett värdigt liv? Vad innebär egentligen en liberal politik för det glömda Sverige?

Stockholms stad utvecklar just nu sin socialpolitik under ledning av socialborgarrådet Jan Jönsson och den 26 maj bjuder vi in dig till ett samtal för att diskutera alla ovannämnda frågeställningar. Jan Jönsson är tidigare rektor och har långtgående erfarenhet av arbete i skolor med stora utmaningar och har varit aktiv i lokalpolitiken i Skärholmen sedan 20 år tillbaka.

Liberalt samtal är Stockholmsförbundets serie möten för dig som vill diskutera och prata politik tillsammans med andra medlemmar från hela länet. Samtalen arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och alla medlemmar är välkomna!

Datum: tisdagen den 26 maj
Tid: 20:00-21:00
Hur: Samtalet genomförs digitalt via Google Hangouts Meet.

Information om hur du ansluter skickas ut en vecka i förväg samt en timme innan samtalet börjar.

Anmäl dig här!  

I samarbete med: