Här kommer information om Liberalerna Stockholms stads årsmöte att läggas upp löpande.
Förhandlingarna börjar klockan 18:00

Motioner
Sista dag att väcka motioner till årsmötet är fredagen den 10 januari. Motioner mejlas till stockholm@liberalerna.se.

Frågor
Mejla kontaktperson från kansliet Robin Nilsen på robin.nilsen@liberalerna.se

Varmt välkommen

Lotta Edholm
Ordförande

Birgitta Rydell
Förbundssekreterare