Processen som har lett fram till Liberalernas i Stockholms län beslut har varit öppen och demokratisk. Stockholms läns 39 föreningar har inhämtat medlemmarnas synpunkter på medlemsmöten och via medlemsomröstningar. Resultatet visar tydligt störst stöd för Erik Ullenhag. Dessutom nominerar både Liberala ungdomsförbundet och Liberala kvinnor Erik Ullenhag.

Förbundsstyrelsen för Liberalerna Stockholms län har därför ikväll med röstsiffrorna 13-2 fattat beslut om att nominera Erik Ullenhag till partiledare.

-Genom den öppna och demokratiska processen är beslutet väl förankrat bland våra medlemmar, säger Anna-Lena Johansson, förbundsordförande för Liberalerna Stockholms län och fortsätter:

-Erik Ullenhag är en konsekvent socialliberal med förmågan att ta sig an Sveriges stora utmaningar. Ullenhag kan modernisera Liberalernas politik. Med honom som ledare får Liberalerna en tydlig och stark röst i viktiga framtidsfrågor som trygghet, klimat och företagares villkor. Erik Ullenhag har stor erfarenhet av ledarskap. Han är en tydlig, varm och inkluderande ledare som kan samla och ena människor i hela landet. Liberalerna behöver Erik Ullenhags ledarskap, kunskap och erfarenhet, avslutar Anna-Lena Johansson.

Kontakt: Johannes Ängessved 0857922424 eller 0739152424