Se alla
Martin Ängeby

Martin Ängeby

Generalsekreterare SILC och regionkandidat

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

Förbundsstyrelseledamot

Psykiatrin behöver en uppryckning

Köerna på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är alldeles för långa. När det slutar att fungera i skolan måste vi sätta in starkt stöd direkt, annars går viktig tid förlorad. Självmord är en vanlig dödsorsak bland unga, och det skulle kunna förebyggas bättre.

Den som är intagen i psykiatrisk vård är mycket utsatt. Systemet med kontaktpersoner är sympatiskt med det behövs också ett stöd för att bevaka individens rätt och utkräva ansvar.

Rättspsykiatrin är skandalöst dålig, man förvarar människor i åratal med mindre än en timmes vård i veckan. Stigmat är svårt och patienterna har svårt att hävda sig. Rättspsykiatrin är dyr, omänsklig och rättsosäker. Den behöver granskas och styras upp.

Vård utan onödig väntetid

Du ska få vård när du behöver vård, och på dina villkor. Nätläkare fyller vissa behov och är här för att stanna, med en rimlig ersättningsmodell. Vi har vant oss vid möten per videolänk under pandemiåren, och det är svårt att försvara att man sjuk ska släpa sig till vårdcentralen om det inte behövs. Det ska samtidigt vara lätt och smidigt att få en tid hos din vårdcentral.

Vi behöver fler närakuter i Stockholm. Kvällar och helger lämpar sig ofta bättre för vårdbesök än dagtid under arbetsdagar. Det är särskilt viktigt att lägga närakut tillsammans med geriatriska kliniker (äldrevårdskliniker) så att man inte behöver skicka äldre till akuten på de stora sjukhusen om det inte behövs – transport är en risk.

För personer som bor i Bromma och Ekerö vore det bra med en lokal närakut, och den bör ligga vid Bromma sjukhus där det redan idag finns äldresjukvård. Tidigare fanns jourmottagning på Brommaplan på kvällar och helger men den har tagits bort. Andra närakuter i Stockholm bör öppnas i Skärholmen och vid Dalens sjukhus.

Förtroendeuppdrag (urval):

  • Ordförande i Stockholms överförmyndarnämnd
  • Förbundsstyrelseledamot Liberalerna Stockholms län
  • Ordförande i Liberalerna Stockholms stads arbetsutskott
  • Generalsekreterare för Liberalernas demokratibiståndsstiftelse Silc (Svenskt internationellt liberalt centrum)

Bor: I stadsdelen Riksby i Bromma. Jag har en fru, tre halvstora barn och två katter.

Bakgrund: Jag är idag ordförande i Stockholms överförmyndarnämnd. Där ser vi till att de som inte kan sörja för sig egen person eller ekonomi får en god man eller en förvaltare som bevakar individens rätt. Det är viktigt att skydda de bortglömdas rättigheter, de som inte själva har kraft att protestera. Till vardags arbetar jag med internationellt bistånd, bland annat med stöd till demokratiaktivister i Ukraina, Belarus och Ryssland. Hur mörkt det än ser ut så kan man alltid bringa lite ljus.

Kontaktuppgifter

...