Se alla
Liberalerna

Kandidera i valet 2022 för Liberalerna

Det är nu möjligt att ställa upp i, och föreslå personer, till de rådgivande omröstningarna för riksdags-, region- och kommunlistor i Stockholms län.

Tipsa om en person du vill se som kandidat i Liberalernas rådgivande omröstningar

Riksdagslistan för Stockholms län och stad

Regionlista Stockholms stad
Regionlista Yttre länet (sista dag 31 augusti kl 12:00)

Kommunlistor
Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Solna
Sollentuna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje
Tyresö
Täby
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker

Viktiga datum

16 mars öppnar möjligheten att nominera personer till riksdags-, region- och de flesta kommunlistor i Stockholms län.

30 juni är sista dagen att bli medlem i Liberalerna om man ska vara röstberättigad i den rådgivande omröstningen för riksdagslistan.

25 juli är sista dagen att bli medlem i Liberalerna om man ska vara röstberättigad i de rådgivande omröstningarna till regionlistor och de flesta kommunlistorna.

17 augusti stänger nomineringen till riksdagslistan, region- och de flesta kommunlistor. OBS! För regionlistorna i yttre länet, d v s utanför Stockholms kommun, är sista dag 31 augusti.

1 september – 15 september pågår den rådgivande omröstningen för riksdagslistan.

11 oktober fastställs riksdagslistan på ett nomineringsmöte med ombud för länets 39 kommun- och lokalföreningar.

Riksdagen

Riksdagslistan är gemensam för hela Stockholms län (inkl. Stockholms stad).

Nomineringstiden är 16 mars (12:00) – 17 augusti (12:00). Då kan vem som helst nominera vem som helst. Man kan även nominera sig själv.

Sista dag att bli medlem för att ha rätt att rösta i den rådgivande omröstningen för riksdagslistan är 30 juni.

De nominerade fyller i en kandidatpresentation och presenterar en bild.

Den rådgivande omröstningen äger rum från 12:00 den 1 september till 12:00 den 15 september 2021.

Regionen

Det finns tolv valkretsar för regionvalet i Stockholms län (inkl. Stockholms stad). Det blir två rådgivande omröstningar. En för medlemmarna i Stockholms stad (som kommer finnas på valsedlarna i sex av valkretsarna) och en rådgivande omröstning för medlemmarna i övriga 25 kommuner i Stockholms län (som kommer finnas på valsedlarna i sex av valkretsarna). Nomineringsprocesserna för båda omröstningarna sker parallellt och samma datum gäller för båda omröstningarna.

Nomineringstiden är 16 mars (12:00) – 17 augusti (12:00). Då kan vem som helst nominera vem som helst. Man kan även nominera sig själv. Observera att det är öppet att nominera till regionlistorna utanför Stockholms stad, yttre länet, till den 31 augusti klockan 12:00.

Sista dag att bli medlem för att ha rätt att rösta i den rådgivande omröstningen för regionlistorna är 25 juli.

De nominerade fyller i en kandidatpresentation och presenterar en bild.

Den rådgivande omröstningen äger rum från 12:00 den 26 oktober till 12:00 den 9 november 2021.

Kommunen

Våra lokala partiföreningar i de 26 kommunerna i Stockholms län genomför rådgivande omröstningar inför att de kommunala valsedlarna ska bestämmas om. Dessa omröstningarna sker parallellt och samma datum gäller för alla kommun- och regionomröstningar.

Nomineringstiden är 16 mars (12:00)-17 augusti (12:00).  Då kan vem som helst nominera vem som helst. Man kan även nominera sig själv. Observera att några kommuner kan ha en längre nomineringsperiod, se mer under respektive länk ovan.

Sista dag att bli medlem för att ha rätt att rösta i den rådgivande omröstningen för kommunlistorna är 25 juli

De nominerade fyller i en kandidatpresentation och presenterar en bild.

Den rådgivande omröstningen äger rum från 12:00 den 26 oktober till 12:00 den 9 november 2021. Observera att några kommuner har en annan tidplan.

Vad innebär nomineringsarbetet?

Nomineringsarbetet pågår på tre nivåer parallellt (riksdag, region och kommun). Händelseförloppet ser nästan likadant ut på alla tre nivåer. Det startar med en nomineringsperiod när vem som helst kan nominera vem som helst som man tror och tycker borde kandidera för Liberalerna. Därefter tillfrågas den som nominerats om de vill kandidera i den rådgivande omröstningen. De personer som väljer att kandidera får fylla i en kandidatpresentation. Under hösten 2021 får alla som varit medlemmar i Liberalerna i minst 3 månader rösta. När omröstningen är avslutad behandlar en särskild nomineringskommitté resultatet och föreslår därefter vilka personer som ska stå på respektive valsedel samt i vilken ordning. De slutgiltiga valsedlarna fastställs under oktober-december 2021 av flera nomineringsmöten.

Vilka är de olika stegen?

Nominering – Att föreslå sig själv eller andra

Liberalerna har öppen nominering vilket innebär att man inte behöver vara medlem för att bli föreslagen och ställa upp i våra rådgivande omröstningar. Den som föreslår behöver inte heller vara medlem.

Den 16 mars kl 12:00 öppnar möjligheten att nominera till alla tre nivåer.

Den rådgivande omröstningen

För riksdagslistan pågår den rådgivande omröstningen från 1 september kl 12:00 till den 15 september kl 12:00.

Alla som blivit medlemmar i Liberalerna senast den 31 maj 2021 har rätt att rösta i den omröstningen till riksdagen.

För region- och de flesta kommunlistorna pågår den rådgivande omröstningen från 26 oktober kl 12:00 till den 9 november kl 12:00. Observera att det är öppet att nominera till regionlistorna utanför Stockholms stad, yttre länet, till den 31 augusti klockan 12:00.

Alla som blivit medlemmar i Liberalerna senast den 25 juli 2021 har rätt att rösta i det omröstningen till region- och kommunlistorna. Skulle din kommun ha en annan tidplan gäller inte 25 juli som sista dag att bli medlem för att ha rösträtt.

Nomineringskommittén gör i ordning listorna

Till alla rådgivande omröstningar finns det en nomineringskommitté. De är utsedda på årsmötena i början av 2021 och deras uppgift är att väga in andra aspekter förutom resultatet i den rådgivande omröstningen. Nomineringskommittéerna tar efter den rådgivande omröstningen fram ett förslag som sedan ska beslutas om på nomineringsmötena.

Nomineringskommittéernas arbete sker utifrån särskilt beslutade riktlinjer. Det finns en nomineringskommitté för riksdagslistan och två för regionlistorna (en för Stockholms stad och en för yttre länet). Varje kommunförening har en egen nomineringskommitté (och riktlinjer) för sina respektive kommunlistor.

Nomineringskommittéerna har också till uppgift att kontakta de personer som blir nominerade men som inte ännu är medlemmar.

Beslutade nomineringsriktlinjer

De slutgiltiga besluten fattas på nomineringsmöten
För riksdagslistan kommer nomineringsmötet att vara den 11 oktober. Då samlas ombud från 25 av länets kommunföreningar och från Stockholms stads 14 lokalföreningar. Ombuden fördelas utifrån hur många medlemmar föreningen hade den 31 december 2020.

För regionlistorna kommer det att vara två nomineringsmöten, ett för yttre länet och ett för Stockholms stad. Mötena kommer att vara på samma ställe och samma tid. Ombud på det yttre länets möte är från länets 25 kommuner (alla utom Stockholms stad) och på mötet för Stockholms stads regionlista är det ombud från Stockholms stads 14 lokalföreningar. Ombuden fördelas utifrån hur många medlemmar föreningen hade den 31 december 2020.

Dokumentbank

Här hittar du nomineringsriktlinjer

Varje kommunförening beslutar själv om riktlinjerna för sin kommunlista. Kontakta din förening för mer information.

Här hittar du Liberalernas etiska riktlinjer