Se alla
Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen är utsedd att leda Liberalernas arbete på länsnivå. Styrelsen utses på förbundets årsmöte. Förbundsstyrelsens arbete leds av ordföranden Anna-Lena Johansson. Kontakta respektive ledamot eller stockholm@liberalerna.se