Från klockan 18.00 är ombudsregistreringen öppen och då finns också kaffe och smörgås för ombud och anmälda deltagare. Kom i god tid.

Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt. Rösträtt tillkommer av föreningar utsedda ombud. Om du är ombud och har förhinder kontaktar du din förening som ansvarar för att ersättare kallas in.

Handlingar
Handlingar skickades till ombuden den 28 november och då endast digitalt. Är du i behov av handlingarna i pappersform skickar du en förfrågan till stockholm@liberalerna.se senast torsdagen den 7 december.

Samtliga handlingar nomineringsmötet 12 december 2017

Anmälan & specialkost
Du som ska tjänstgöra som ombud på nomineringsmöte behöver inte anmäla dig. Är du som ombud i behov av specialkost måste du dock anmäla detta via denna länk senast torsdagen den 7 december.

Är du inte ombud, men vill komma på mötet, anmäler du dig via denna länk senast fredagen den 8 december.

Frågor
Har du frågor om nomineringsmötet kontaktar du organisationsansvarig Ulrika Tellander, ulrika.tellander@liberalerna.se eller 08 410 242 17.

Välkommen!

Anna-Lena Johansson                             Birgitta Rydell
Förbundsordförande                               Förbundssekreterare