Till förbundsmöte kallas föreningarnas valda ombud som ska välja landstingsråd och ges möjlighet till yttrande över övriga ledande landstingsuppdrag. På förbundsmötet kommer också en efterföljande eftervalsdiskussion att genomföras.

Förbundsmötet beslutar om nominering av, det vill säga föreslår, landstingsråd. I nästa steg är det formellt landstingsfullmäktige som utser landstingsråd. Förbundsmötet ges möjlighet att yttra sig över förslag till val av andra ledande företrädare i landstinget. Landstingsgruppens valberedning och Liberalernas beredning för vissa länsövergripande val, den så kallade KLASS-kommittén*, skall ha berett kommunföreningarna tillfälle att inkomma med namnförslag.

Registrering
Förbundsmötet börjar klockan 18.00 och beräknas avslutas c:a 21.00. Från klockan 17.30 är ombudsregistreringen öppen. Kom i god tid.

Om du är ombud och har förhinder kontaktar du din förening som ansvarar för att ersättare kallas in.

Handlingar
Förslag dagordning förbundsmöte 17 oktober 2018 (uppdaterad version)
Förslag till förhandlingsordning 17 oktober 2018
KLASS-kommitténs förslag på landstingsråd och förslag till val av andra ledande företrädare

Anmälan & specialkost
Du som ska tjänstgöra som ombud på förbundsmötet behöver inte anmäla dig. Är du inte ombud, men vill komma på mötet, anmäler du dig via denna länk. Du som anmäler dig nu garanteras inte fika och/eller specialkost.

Kaffe/te och smörgås serveras från kl 17.30.

Välkommen!

Anna-Lena Johansson                             Birgitta Rydell
Förbundsordförande                               Förbundssekreterare

 

*) KLASS-kommitténs arbete leds av ordföranden i landstingsgruppens valberedning, Lena Hallerby. I kommittén ingår också ordföranden i Kommunalpolitiska rådets (KPR) valberedning, Lars Johansson, samt ordföranden för Stockholms stads fullmäktigegrupps valberedning, Ann-Katrin Åslund.