Denna sida kommer att uppdateras med hålltider och program.

Handlingar
Här kommer handlingar inför förbundsårsmötet att läggas upp senast fredagen den 10 april. Du som är ombud  får handlingarna per mejl. Behöver du handlingarna i pappersform anmäler du det till stockholm@liberalerna.se senast fredagen den 17 april.

Motioner
Sista motionsdag är fredagen den 13 mars 2020. Motioner mejlas till stockholm@liberalerna.se.

Anmälan & specialkost
Här kommer du att kunna anmäla dig till förbundsårsmötet. Du som ska tjänstgöra som ombud anmäler dig inte, däremot måste du anmäla dig om du har behov av specialkost.
Din anmälan behöver vi senast måndagen den 20 april för att säkerställa förtäring.

Frågor
Mejla stockholm@liberalerna.se.

Varmt välkommen

Anna-Lena Johansson
Förbundsordförande

Birgitta Rydell
Förbundssekreterare