Se alla
Liberalerna

Etikkommittén Liberalerna Stockholm

Problem och frågeställningar av etisk karaktär kan uppstå både i valrörelser och under mellanvalsår. Liberalerna Stockholmsförbunds förbundsstyrelse utser därför en etikkommitté varje år för att kunna handlägga dessa frågor.

Etikkommittén handlägger frågor som uppkommer inom vårt geografiska område och som inte nödvändigtvis måste avgöras av riksorganisationens etikkommitté. Till den etiska kommittén kan medlemmar, kandidater, förtroendevalda och anställda vända sig för att få råd och vägledning om tveksamheter uppstår.

Etikkommittén handlägger frågor om en medlem hamnat i politiskt eller moraliskt trångmål som kommit till kommitténs kännedom. Etikkommittén handlägger också eventuella tvister som kan uppkomma på lokal nivå mellan t.ex. förening/förbund och/eller mellan medlemmar.

Etikkommittén består av fyra personer varav en ordförande. Ordföranden skall också vara kontaktperson med riksorganisationen.

Liberalernas etikkommitté i Stockholmsförbundet består av:

Daniel Adborn, ordförande Nynäshamn 0704580106
Anders Bergman Värmdö
Mats Hasselgren Stockholm
Berith Eriksson Salem

etikstockholm@liberalerna.se

Denna etikkommitté utsågs av Förbundsstyrelsen 20210909

STYRDOKUMENT

Etikkommittén har antagna styrdokument att använda som vägledning vid sina bedömningar och ska ses som vägledning vid etiska, moraliska och praktiska avgöranden.

Dokumenten är:

  • Stadgar för Stockholmsförbundet och riksorganisationen
  • Riksorganisationens etiska riktlinjer
  • Stockholmsförbundets Etiskt förhållningssätt för sociala medier

Dokument gällande etiska frågor inom Liberalerna och Stockholmsförbundet.