Se alla

Vi prioriterar effektiva trafiksatsningar för stockholmarna

Stockholms trafiksystem viktigt för hela Sverige

Måndag 8 februari 2016

När Sverigeförhandlingen om trafikinvesteringar ska ske i Stockholmsregionen prioriterar Liberalerna effektiva investeringar som ger mycket nytta för pengarna. Liberalerna i Stockholms län har länge lyft fram och försvarat behovet av Spårväg syd, och gläds över att tunnelbana till Täby är ett alternativ i förhandlingen.

– Vi stockholmare behöver snabbare och smidigare resor, samtidigt som vi blir allt fler. De investeringar vi gör ska resultera i kortare restider, ett mer flexibelt och robust transportsystem och ökad miljönytta med starkare kollektivtrafik. Spårsatsningar krävs framför allt på den kapacitetsstarka tunnelbanan. Vi går in i förhandlingarna med öppet sinne men gläds bland annat över att tunnelbana till Täby finns med på bordet, säger Sara Svanström (L), vice ordförande i landstingets trafiknämnd.

– En välfungerande Stockholmsregion är ett draglok för hela Sverige. Och dragloket behöver inte minst fler spårinvesteringar. Spårväg syd är ett tydligt exempel på en strategisk satsning som kommer att skapa nya resvägar och öppna för både fler bostäder och jobb, i södra Stockholms län som har färre arbetsplatser än den norra sidan. Det svarar väl mot de krav Sverigeförhandlingen – och stockholmarna ställer, säger Malin Danielsson (L), samhällsbyggnadskommunalråd i Huddinge och ordförande i Liberalernas kommunalpolitiska råd i Stockholms län.

Liberalerna ser också positivt på utbyggnad av en östlig vägförbindelse. Det skulle bli den sista, saknade delen av ringleden runt Stockholm, efter Essingeleden, Södra länken och Norra länken. Liberalerna understryker behovet av kollektivtrafik på en östlig förbindelse mellan Värtan och Nacka.