Din hälsa. Din vård. Ditt val.

Svensk sjukvård har medicinsk kvalitet i världsklass, men vi har stora problem med bemötande och tillgänglighet. För att du ska ha en god hälsa, måste du få vård i tid. Hos husläkaren, psykologen eller på akuten. Vård ska finnas nära, oavsett var i länet du bor.

För att du ska få den bästa möjliga vården om du blir sjuk, måste det finnas fler som kan ge dig vård. Fler sjuksköterskor och läkare, psykologer och terapeuter, undersköterskor och vårdbiträden. Men de som jobbar i vården behöver också mer tid för vård. Med bättre och smartare arbetsverktyg än dagens gamla IT-system minskar vi byråkrati och stress.

Du ska ha lätt att hitta rätt i vården. Via telefon eller en mobilapp ska du guidas till den som kan hjälpa dig bäst: på vårdcentralen, internetpsykiatrin, närakuten, eller den stora sjukhusakuten när det är riktigt allvarligt.

 

Du som patient ska kunna bestämma över ditt liv – även i vården.

Du ska kunna välja hur du kontaktar vården: med ett besök, ett telefonsamtal eller med en mobilapp. Liberalerna vill inför en digital vårdgaranti, så att du kan vara säker på att kunna nå din egen vårdcentral även på nätet för tidbokning, videobesök eller behandling.

För att du ska kunna välja vård, och vårdpersonalen ska kunna välja arbetsgivare, måste det finns olika vårdgivare att välja mellan. Om de rödgröna stoppar privata vårdgivare riskerar två tredjedelar av stockholmarnas vård att försvinna. Liberalerna anser att det är vårdkvalitet, inte driftsform, som är viktigast!

Rösta liberalt i landstingsvalet!

1. Mer tid med läkaren, mindre tid i väntrummet.

Alla ska få välja sin egna fasta husläkare som tar ansvar och samordnar vården. Särskilt för äldre och de svårast sjuka är det viktigt att trygghet och kontinuitet garanteras med en egen fast husläkare, som känner dig och samordnar dina olika vårdkontakter.

2. Trygg och modern vård. På dina villkor.

Modernisera vården! Smarta e-tjänster för patienterna. Slut på IT-krångel för personalen. Du ska kunna välja hur vården möter dig – digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs.

3. Bättre villkor för sjuksköterskor.

Högre lön till sjuksköterskor! Utbildning och ansvar ska löna sig. Bättre villkor och fler specialistsjuksköterskor öppnar vårdplatser och kapar köer.

4. Tidig hjälp vid psykisk ohälsa.

Det ska bli enklare att träffa en psykolog i skolan, på nätet, ungdomsmottagningen eller vårdcentralen. Oro och ångest ska tas på allvar, oavsett ålder, och vi ska bekämpa den ofrivilliga ensamheten. Unga som mår psykiskt dåligt ska enkelt hitta hjälp, både på mottagningen och i mobilen.

5. Vård i tid – bekämpa vårdköerna.

Vårdköerna i landet blir allt längre. Vi vill belöna dem som ger vård i tid och låta många privata och offentliga verksamheter erbjuda vård så att du ska få vård utan väntan.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.