Liberalernas i Stockholms län och Liberala Kvinnor bjuder in till seminarium om radikaliseringen som sker i svenska förorter idag. Alla religioner har element av extremism men vad är det som gör att den radikala islamismen växer och lockar så många unga i vårt samhälle. Hur ska vi hantera dessa utmaningar polisiärt och politiskt som radikaliseringen för med sig?

Sverige upplever den största invandringen sedan andra världskriget. Den ökande mångfalden väcker frågor kring våra gemensamma värderingar. Det svenska samhället och grundfundamenten i vår demokrati är uppbyggda kring värderingar som tolerans, jämställdhet och jämlikhet.

Går det att förena religiösa sedvänjor med sekulära grundprinciper? Vad händer när vår vilja att vara toleranta kommer på kant med det sekulära samhället och jämställdheten?

Seminariet inleds med terrorismforskaren Magnus Ranstorp som presenterar sin rapport ”Hot mot demokratin – en lägesbild från Malmö” som följs av ett panelsamtal.

Anmäl dig här

I panelen:
Magnus Ranstorp, forskare i terrorism
Zeliha Dagli, vänsterfeminist och kvinnorättsaktivist
Naomi Abramowicz, ledarskribent Göteborgsposten
Erik Ullenhag, ekonomisk politisk talesperson Liberalerna

Moderator: Gulan Avci, ordförande Liberala Kvinnor och Liberalernas jämställdhetsgrupp

Detta är ett samarrangemang mellan Liberalerna Stockholms län, Liberala kvinnor och Studieförbundet Vuxenskolan.

LK_FB-profilliggande_gif_svart